La nostra empresa està formada per un equip de professionals que poden oferir servei les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Podem proporcionar un reemplaçament complet de la seva porta de garatge o indústria, les reparacions necessàries i el manteniment de rutina requerit que la porta necessita per al seu bon funcionament.
A IMAD SL també realitzem l’adequació de les portes de garatge i industrials de qualsevol fabricant de conformitat amb la norma UNE-EN13241-1:2004 i la seva instal·lació, ús i manteniment es realitzaran conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1 :2009.

Demana més informació!

Aquesta web no pretén ser un catàleg extens dels nostres productes, sinó proporcionar una informació general sobre la nostra activitat, a més d’algunes mostres dels nostres productes i serveis. Si teniu qualsevol dubte o voleu ampliar la informació poseu-vos en contacte amb nosaltres pels mitjans que posem a la vostra disposició.

Portes de garatge

Portes industrials i comercials

Portes automàtiques de vidre

Motors per a portes de garatge

Manteniment i marcatge CE

Portes de comunitat

Servei tècnic de reparació